Knygų leidyba

knyga1.jpg (regular, 273x400) Koncernas ne vienus metus remia knygų, skirtų Lietuvos istorijos tyrinėjimams bei kultūros paveldui, leidimą. Koncerno finansuotų leidinių kataloge yra „Lietuvos istorija. Nepriklausomybė (1918–1940 m.)“, „Lietuvos medinės bažnyčios“, senojo Vilniaus fotografijai skirtas Jano Bulhako tritomis;  „Stanisław Filibert Fleury: fotografijos“; V. Drėmos „Dingęs Vilnius“ (pakartotinis leidimas);  6 Mykolo Römerio dienoraščių tomai, „Atsiskyrėlis iš Suvalkijos“ (Jono Basanavičiaus gyvenimas ir darbai) ir kiti. Remia knygos „Lietuva 1944–1953 m.: partizanų valstybės istorija“ leidybą.