„Aprangos“ pelnas didėjo 24 proc.

„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2017 m. dvyliką mėnesių sudarė 16,5 mln. eurų, kai 2016 m. atitinkamu laikotarpiu pelnas siekė 13,3 mln. eurų, t.y. padidėjo 24,0%. Grupės neaudituotas konsoliduotas 2017 m. ketvirto ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 3,9 mln. eurų, kai 2016 m. ketvirtą ketvirtį pelnas buvo 3,8 mln. eurų, t.y. padidėjo 3,1%.

„Aprangos“ grupės EBITDA per 2017 m. dvyliką mėnesių sudarė 23,1 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu, padidėjo 18,1%. 2017 m. ketvirto ketvirčio EBITDA sudarė 5,5 mln. eurų, t.y. padidėjo 2,3%, lyginant su 2016 m. ketvirtu ketvirčiu.

Su „Aprangos“ grupės 2017 m. dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtose bylose. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams.