„Aprangos“ grupės 2017 m. devynių mėnesių tarpinė informacija

„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas 2017 m. trečio ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 7,4 mln. eurų, kai 2016 m. trečią ketvirtį pelnas siekė 4,9 mln. eurų, t.y. padidėjo 51,3%. Grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2017 m. devynis mėnesius sudarė 12,6 mln. eurų, kai 2016 m. atitinkamu laikotarpiu „Aprangos“ grupė uždirbo 9,5 mln. eurų konsoliduoto pelno prieš apmokestinimą (padidėjo 32,5%). Grupės pelno bei rodiklių augimui didžiausią įtaką turėjo ataskaitinį ketvirtį įvykdytas nekilnojamojo bei kito ilgalaikio turto pardavimo sandoris, kurio teigiama įtaka ataskaitinio laikotarpio rezultatams - beveik 3,5 mln. eurų pelno prie apmokestinimą.

„Aprangos“ grupės 2017 m. trečio ketvirčio EBITDA sudarė 9,1 mln. eurų, t.y. padidėjo 41,0%, lyginant su 2016 m. trečiuoju ketvirčiu. Grupės EBITDA per 2017 m. devynis mėnesius sudarė 17,5 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu, padidėjo 24,2%.

Su „Aprangos“ grupės 2017 m. devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtose bylose. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams.